مهندسی معکوس و ساخت

خدمات ما در مهندسی معکوس، تدوین تکنولوژی و ساخت قطعات به شرح زیر است:

مهندسی معکوس مکانیکی:

  •  تهيه نقشه های ساخت قطعات پيچيده و دقيق با بکارگيري روشها و دستگاههاي پيشرفته CMM و ابعاد بـرد اری نــوری قطعات به کمک دستگاه های اسـکن سه بـعدی Digitizing
  •  آناليز ابعادیمشتمل بر مراحلي چون اندازه‌گيري ابعادي، آناليز تلرانس‌هاي هندسي و وضعي و آناليز حساسيت
  •  بهبود محصول و آناليز ارزش جهت اصلاح برخي از حوزه هاي پرهزينه مثل عيوب طراحي، طراحي اضافي، محدوديتهاي بيش از حد تلرانس‌ها و...
  •  تهیه شناسنامه فرآیندهای ساخت قطعات
  • طراحی و ساخت گیج های کنترلی و فیکسچرهای ماشینکاری
  •  ساخت قطعات

مهندسی معکوس متالوژیکی:

  •  تعیین جنس و سختی قطعات
  •  تعیین نحوه تأمین ماده اولیه ساخت قطعات بر مبنای آزمون های خواص مکانیکی
  •  تعیین نحوه عملیات حرارتی، فرآیندهای پوشش کاری و سخت کاری قطعات در حین فرآیند ساخت                                                                                                         

JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics