سوپرآلیاژهای پایه آهن

INCOLOY (اینکولوی)

NILO

 • گرید: NILO 36 -NILO 42 - NILO 45 -NILO 48 -NILO 51 -NILO 55 -NILO 365 -NILO 475 -NILO K
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  NILO 36

  NILO 42

  NILO 51

  NILO 365

  NILO K

   

  NILO 45

  NILO 55

  NILO 475

   

   

  NILO 48

   

   

   

   

UDIMAR

 • گرید: UDIMAR 250 - UDIMAR 300
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

JBK

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

    JBK

(MULTIMET (N155 (مولتیمت)

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:
   

NI-SPAN-C 902

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:
   
 • warehouse3
 • warehouse2
 • warehouse1
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics